Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

uvek (sr)

  • λατινική γραφή του увекΣερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

uvek (sh)