Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ενικός πληθυντικός
uccello uccelli

uccelli (it)