Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου Επεξεργασία

turque (fr)