Αγγλικά (en) Επεξεργασία


(ναυπηγία) αβακωτή πρύμνη