ενικός         πληθυντικός  
success successes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

success (en)

 1. (μη μετρήσιμο) η επιτυχία, το γεγονός ότι έχω πετύχει κάτι που θέλω
  He attributed his success to hard work.
  Απέδωσε την επιτυχία του στη σκληρή δουλειά.
 2. η επιτυχία, ένα άτομο ή ένα πράγμα που έχει επιτύχει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα
  The party was a huge success.
  Το πάρτι είχε μεγάλη επιτυχία.
  It was a smash success.
  Είχε καταπληκτική επιτυχία.