Λατινικά (la) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

suam (la)