Σλοβακικά (sk)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

studňa (sk) θηλυκό