Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

sosna 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

sosna (pl) θηλυκό