ενικός         πληθυντικός  
song songs

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

song (en)

Παράγωγα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία  Ουσιαστικό

επεξεργασία

song (br)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

song (fo)