Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

smerte (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

smerte (no)