Πορτογαλικά (pt) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

sim (pt)