Δυτικά φριζικά (fy) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

siel (fy)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία