Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

seventy (en)