Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

schouwburg 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

schouwburg (nl) κοινό