Δείτε επίσης: Scales

Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

scales (en)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

scales (en)