Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

sans-culottes (fr)

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

sans-culottes (fr)