Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

sans-culottes (fr)

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

sans-culottes (fr)