Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

rukopis (sk) αρσενικό

  1. το χειρόγραφοΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

rukopis (cs) αρσενικό

  1. το χειρόγραφο