Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

ridinta (eo)

  • αόριστος της επιθετικής ενεργητικής μετοχής του ρήματος ridi