Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας revoke
γ΄ ενικό ενεστώτα revokes
αόριστος revoked
παθητική μετοχή revoked
ενεργητική μετοχή revoking

  Ρήμα επεξεργασία

revoke (en)

  1. ανακαλώ, αποσύρω, ακυρώνω κάτι που ήταν επικυρωμένο
  2. πάω πάσο στα χαρτιά παρ' ότι με παίρνει να συνεχίσω