Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

returnee (en) ενικός (returnees πληθυντικός)