παραθετικά
θετικός reliable
συγκριτικός more reliable
υπερθετικός most reliable

  Ετυμολογία

επεξεργασία
reliable < rely + -able

  Επίθετο

επεξεργασία

reliable (en)

 1. αξιόπιστος, σίγουρος, τυπικός, κάτι που μπορεί να εμπιστευτεί κανείς για να κάνει κάτι καλά, που μπορεί να βασιστεί
  a reliable friend - ένας αξιόπιστος φίλος
  They found a reliable messenger.
  Βρήκαν ένα σίγουρο αγγελιοφόρο.
  He is a reliable employee, he always comes on time.
  Είναι τυπικός υπάλληλος, έρχεται πάντα στην ώρα του.
 2. αξιόπιστος, κάτι που είναι πιθανό να είναι σωστό ή αληθινό
  reliable information/sources - αξιόπιστες πληροφορίες/πηγές
  I was informed by a reliable source that…
  Πληροφορούμαι από αξιόπιστη πηγή ότι…
 3. σίγουρος, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλες περιόδους χωρίς να χαλάσει ή να χρειάζεται προσοχή
  a reliable car - ένα σίγουρο αυτοκίνητο

Συνώνυμα

επεξεργασία