Άνοιγμα κυρίου μενού
Αυτό το λήμμα χρειάζεται επιμέλεια,
ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

λατινικό πρόθημα αντίστοιχο των
οιονεί:

  1. σαν
  2. ψευδο-
  3. ημι-