Λατινικά (la) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

pueris (la)