Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

puanteurs (fr)