Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

profondeur 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

profondeur (fr)