Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

product (en)

  1. το γινόμενο
  2. το προϊόν

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

product (en)