Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

prodigues (fr)

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

prodigues (fr)