Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

potlood 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

potlood (nl)