Νεονορβηγικά (nn)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

potet (nn)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

potet (no)