Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

portiers (fr)