Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  Προφορά Επεξεργασία

 

  Επίθετο Επεξεργασία

podobny (pl)

Εκφράσεις Επεξεργασία

  • nic podobnego! - ψέμματα! (κατά λέξη: τίποτα το όμοιο)
  • coś podobnego! - δείχνει αγανάκτηση: πώς γίνεται ή πώς έγινε αυτό (κατά λέξη: τι το όμοιο!)

Συγγενικές λέξεις Επεξεργασία

Σύνθετα Επεξεργασία