Πορτογαλικά (pt) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

poços (pt) αρσενικό