Πορτογαλικά (pt)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

poços (pt) αρσενικό