Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

pistils (fr)