Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

petnaest (sh)