Εσπεράντο (eo) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

palacon (eo)