Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

příslovce (cs) ουδέτερο