Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

originaux (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

originaux (fr)