Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

orient (fr)

Le Proche Orient : η Εγγύς Ανατολή.
Le Moyen Orient : η Μέση Ανατολή.
L'Extrême Orient : η Άπω Ανατολή.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία