Τσεχικά (cs) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

oheň 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

oheň (cs) αρσενικό