Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

nominativ (cs) αρσενικό