Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

noblesses (fr)