Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας necessitate
γ΄ ενικό ενεστώτα necessitates
αόριστος necessitated
παθητική μετοχή necessitated
ενεργητική μετοχή necessitating

  Ρήμα επεξεργασία

necessitate (en)