Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

natation (fr) θηλυκό

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία