ενικός         πληθυντικός  
nanoseconde nanosecondes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

nanoseconde (fr) θηλυκό