Επίρρημα

επεξεργασία

na (af)na (vec)  Επίρρημα

επεξεργασία

na (ku)  Επίρρημα

επεξεργασία

na (cy)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /na/
 

  Πρόθεση

επεξεργασία

na (pl)

 1. σε (στον/στην/στο)
  • προς (τον/την/το)
  • πάνω ή μέσα σε (στον/στην/στο)

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία

Σημειώσεις

επεξεργασία
 • όταν δείχνει θέση συντάσσεται με τοπική (miejscownik)
  • coś znajduje się na stole/podłodze/ulicy - κάτι βρίσκεται στο τραπέζι/πάτωμα/δρόμο
 • όταν δείχνει κίνηση συντάσσεται με αιτιατική (biernik)
  • coś przemieszcza się na stół/podłogę/ulicę - κάτι μεταφέρεται(μετακινείται) στο τραπέζι/πάτωμα/δρόμο

  Ετυμολογία

επεξεργασία
na < em + a

  Συγχώνευση

επεξεργασία

na (pt)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Πρόθεση

επεξεργασία

na (cs)

 1. σε (στον/στην/στο)
  • προς (τον/την/το)
  • πάνω ή μέσα σε (στον/στην/στο)  Επίρρημα

επεξεργασία

na (tl)