Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

muž (sk)

Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

muž (cs) αρσενικό