Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

monyɔngɔ́ (ln)