Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

montrata (eo)

  • ενεστώτας της επιθετικής παθητικής μετοχής του ρήματος montri