Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

migrant (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

migrant (en)