Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

metati (sr)



Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

metati (sh)